Zopár naj...

prvé vystúpenie: Dňa 27. marca 1999 na Celoslovenskej prehliadke mladých interpretov folkovej, trampskej, country hudby a detských tanečných country súborov s medzinárodnou účasou "Senický kžúčik", kde získala s piesňami Strom (P. Bedrich - Skalka, Trstená) a Orava je naj (Jarolín - skupina Kredenc, Nižná) I. miesto v kategórii AII. - hudobné skupiny (do roč. narodenia 1983).
celkový počet vystúpení od
27. 3. 1999 do 15. 12. 2009:
404 + 1 v r. 2013  (z toho celkom 53 vystúpení v zahraničí - v Požsku, Rakúsku, Nemecku a v Čechách)
počet vystúpení v roku 2013: 1   - vystúpenie pre svoje rodiny a najbližších priatežov - stretnutie po rokoch:-)
počet vystúpení v roku 2009: 1   (stretnutie s priatežmi a známymi - oslava 10. výročia vzniku skupiny)
počet vystúpení v roku 2008: 17 (z toho 1 vystúpenie v Požsku)

počet vystúpení v roku 2007:

23 (z toho 1 vystúpenie v Požsku)
počet vystúpení v roku 2006: 38 (z toho 2 vystúpenia v Požsku)
počet vystúpení v roku 2005: 50 (z toho 8 vystúpení v Požsku, 1 v ČR)
počet vystúpení v roku 2004: 70 (z toho 18 vystúpení v Požsku a 2 v ČR)
počet vystúpení v roku 2003: 66 (z toho 1 vystúpenie v Rakúsku)
počet vystúpení v roku 2002: 56 (z toho 1 vystúpenie v Požsku a 10 v Nemecku)
počet vystúpení v roku 2001: 24 (z toho 3 vystúpenia v Požsku a 4 v Nemecku)
počet vystúpení v roku 2000: 48 (z toho 1 vystúpenie v Požsku)
počet vystúpení v roku 1999: 10
vystúpenia v zahraničí
do 31. 12 2009:
Požsko – 35 vystúpení
Rakúsko –
1 vystúpenie
Nemecko –
14 vystúpení + hodinová relácia v regionálnom rádiu NB Radiotreff 88.0, + natočený a 18 krát odvysielaný videoklip regionálnou televíziou v rámci pozvania na festival Lichterfest 2002
Česko -
3 vystúpenia (vystúpenie na Májovom festivale country, folk, blugreasovej hudby vo Veverských Kníniciach a večer na country bále, 1 vystúpenie na festivale Na Pomezí)
najvzdialenejšie  vystúpenie: vystúpenia v okolí nemeckého mesta Malchin (v blízkosti jazera Kummerow) asi 930 km (južne od Roztoku), v Linzi - Rakúsko 565km, v Poznani 490 km a Varšave 455 km - v Požsku
najdlhšie vystúpenie: 6 hodinové hranie pre návštevníkov Oravíc (asi 240 min čistého času)
najviac vstupov na  akcií: - 10 vstupov (15 až 40 minútových) počas dvoch dní na autosalóne v Nitre v dňoch 22. a 23. 9. 2001
- 16 vstupov (asi 30 minútových) počas dvoch dní na Medzinárodnom vežtrhu turistického ruchu Tour salon Poznaň 2004 v dňoch 20. a 21. 10. 2004
počet najazdených km: - k 31. 8. 2008 najazdených spolu 54 621 km
najväčšie úspechy: štvornásobní víazi Celoslovenskej súaže Senický kžúčik, Cena diváka na Country Lodenici v Piešanoch v r. 2000, získali sme veža nových priatežov a tešia nás všetky malé i vežké vystúpenia, na ktorých sme zaujali a potešili aspoň jedného diváka.

Stránka bola aktualizovaná: 15.11.2009
© 2003 - 2009,  Miroslav Jurči